PRIVACY

(EN – Dutch version on end of page)

Last Updated: Oct. 10 2023

Welcome to the Studio Haas website (hereinafter referred to as “we,” “us,” or “our”). We value your privacy and strive to process your personal data in a responsible and transparent manner. In this privacy policy, we explain what data we collect, why we collect it, and how we use it.

 1. Collected Data

  • When you visit our website, we may automatically collect certain information, such as your IP address, browser type, the pages you visit, and the time you spend on our website. We use cookies and similar technologies to gather this data. Please refer to our Cookie Policy for more information about the use of cookies.

  • If you contact us via email or our contact form, we collect your name, email address, and any other information you voluntarily provide.

 2. Use of Data We use the collected data for the following purposes:

  • To respond to your questions, comments, or requests submitted via email or our contact form.
  • To inform you about changes to our services, products, or policies.
  • To improve and optimize our website and services.
 3. Data Sharing We do not share your personal data with third parties unless it is necessary to comply with legal obligations.

 4. Security We implement appropriate technical and organizational measures to protect your data against unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction.

 5. Your Rights You have the right to access, correct, delete, or transfer your personal data. You may also object to the processing of your data. Contact us at contact@studiohaas.be to exercise these rights.

 6. Retention Period We will retain your personal data only as long as necessary for the purposes described in this privacy policy.

 7. Contact Information If you have any questions about this privacy policy or how we process your data, you can contact us at:

  • Address: Droeshoutstraat 23, 1745 Opwijk
  • Phone Number: +32 52 50 37 81 | VAT: 0720.945.966
  • Email: contact@studiohaas.be
 8. Changes to the Privacy Policy We may update this privacy policy to reflect changes in our privacy practices. We encourage you to regularly check this statement for updates.

PRIVACY

(NL)

Laatst bijgewerkt op: 20 oktober 23

Welkom op de website van Haas (hierna te noemen “wij”, “ons” of “onze”). Wij hechten veel waarde aan uw privacy en streven ernaar om uw persoonlijke gegevens op een verantwoorde en transparante manier te verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen en hoe we ze gebruiken.

 1. Verzamelde Gegevens

  • Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we automatisch bepaalde informatie verzamelen, zoals uw IP-adres, browsertype, de pagina’s die u bezoekt en de tijd die u op onze website doorbrengt. We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om deze gegevens te verzamelen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies.

  • Als u contact met ons opneemt via e-mail of ons contactformulier, verzamelen we uw naam, e-mailadres en alle andere informatie die u vrijwillig verstrekt.

 2. Gebruik van Gegevens We gebruiken de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om te reageren op uw vragen, opmerkingen of verzoeken die u via e-mail of ons contactformulier hebt ingediend.
  • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze diensten, producten of beleid.
  • Om onze website en services te verbeteren en te optimaliseren.
 3. Delen van Gegevens We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 4. Beveiliging We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

 5. Uw Rechten U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Neem contact met ons op via contact@studiohaas.be om deze rechten uit te oefenen.

 6. Bewaartermijn We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 7. Contactgegevens Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via:

  • Adres: Droeshoutstraat 23, 1745 Opwijk
  • Telefoonnummer: +32 52 50 37 81 | BTW 0720.945.966
  • E-mail: contact@studiohaas.be
 8. Wijzigingen in de Privacyverklaring We kunnen deze privacyverklaring bijwerken om wijzigingen in ons privacybeleid weer te geven. We raden u aan om regelmatig deze verklaring te controleren op updates.